Mgr inż. Roksana Kurpanik

E-mail
kurpanik@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 507
Telefon

Wykształcenie

  • Magister – inżynieria biomedyczna (2020)
  • Inżynier – inżynieria biomedyczna (2019)

 Stanowisko

Od października 2020 – doktorantka w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

Publikacje

Zakres badań

    • wytwarzanie polimerowych rusztowań włóknistych metodą elektroprzędzenia dla zastosowań w inżynierii tkankowej
    • modyfikacja powierzchni włókien poprzez kierunkową krystalizację epitaksjalną
    • badania własności fizykochemicznych oraz bakteriobójczych biomateriałów