Mgr inż. Karolina Knap

E-mail
kknap@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 501
Telefon
+48 12 617 45 41

ORCID:0000-0002-6018-293X

TYTUŁY NAUKOWE
Magister – inżynieria biomedyczna, specjalność inżynieria biomateriałów (2021)
Inżynier – inżynieria biomedyczna (2020)
Tytuły otrzymane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

STANOWISKO
Od 1 października 2021 – doktorantka w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków, Polska

STAŻE ZAGRANICZNE

 1. Islandia, Reykjavik University, 2,5- miesięczny pobyt  (15.06 – 31.08.2022)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. III miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską w 2021 r. pt.: „Polimerowe mikronośniki leków do leczenia infekcji układu oddechowego”

PUBLIKACJE I PATENTY

 • 4 publikacje naukowe

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

 • wytwarzanie i ewaluacja mikrocząstek polimerowych do systemów dostarczania leków do leczenia chorób płuc i kości
 • ewaluacja trwałości i kinetyki degradacji różnych materiałów polimerowych
 • badanie cytozgodności biopolimerów
 • badania mikrobiologiczne właściwości bakteriobójczych w systemach dostarczania antybiotyków
 • charakterystyka właściwości fizykochemicznych różnych typów materiałów (badania mechaniczne, analiza termiczna, badania degradacji, spektrometria masowa)
 • badania synergii antybiotyków i inhibitorów quorum sensing
 • charakterystyka właściwości fizykochemicznych różnych typów materiałów (badania mechaniczne, analiza termiczna, badania degradacji, DLS)

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I INNE PEŁNIONE FUNKCJE

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

 • NCN Opus: 2019/35/B/ST5/01103 (1.10.2020-30.09.2024) Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia infekcji w układzie oddechowym – wykonawca