Mgr inż. Iwona Pudełko

E-mail
ipudelko@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 501
Telefon
+48 12 617 45 41

ORCID: 0000-0002-1024-9374

TYTUŁY NAUKOWE
Tytuł magistra – inżynieria materiałowa (2021)
Tytuł inżyniera – inżynieria materiałowa (2020)
Oba tytuły otrzymane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

STANOWISKO
Od października 2021 – doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków, Polska 

STAŻE ZAGRANICZNE

  1. RWTH Aachen University, Akwizgran, Niemcy – 4 miesiące w ramach programu Erasmus+ (2021)
  2. RWTH Aachen University, Akwizgran, Niemcy – 2 pobyty (1 miesiąc oraz 6 tygodni) w ramach projektu NAWA (2022)

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

  • wytwarzanie mikro- i nanocząstek polimerowych z lekami antybakteryjnymi metodą emulsyfikacji do systemów dostarczania leków do leczenia zakażeń kości
  • wytwarzanie rusztowań ceramicznych oraz ich modyfikacja poprzez powlekanie warstwą bioaktywną
  • określanie kinetyki uwalniania leku z resorbowalnych cząstek polimerowych
  • charakterystyka właściwości fizykochemicznych różnych typów materiałów (badania mechaniczne, XRD, DLS, spektrofotometria)

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I INNE PEŁNIONE FUNKCJE

  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
  • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

  • NAWA: PPN/BDE/2021/1/00021 „Funkcjonalizacja powierzchni ceramiki cyrkonowej poprzez biomimetyczne powłoki z fosforanu wapnia i nanosfer polimerowych z enkapsulowanymi lekami antybakteryjnymi do zastosowań przeciwdrobnoustrojowych oraz osteokondukcyjnych”
  • IDUB AGH: Działanie 4 POB5/45 (1.10.2020-30.09.2022) „Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek” –