Mgr inż. Iwona Pudełko

E-mail
ipudelko@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 501
Telefon
+48 12 617 45 41

ORCID: 0000-0002-1024-9374

TYTUŁY NAUKOWE
Tytuł magistra – inżynieria materiałowa (2021)
Tytuł inżyniera – inżynieria materiałowa (2020)
Oba tytuły otrzymane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

STANOWISKO
Od 1 października 2021 – doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków, Polska 

STAŻE ZAGRANICZNE

 1. RWTH Aachen University, Akwizgran, Niemcy – 4 miesiące w ramach programu Erasmus+ (2021)
 2. RWTH Aachen University, Akwizgran, Niemcy – 3 pobyty w ramach projektu NAWA/DAAD (2022-2023)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda „Best Paper Award” na konferencji „8th International Conference on Nanomedicine, Drug Delivery, and Tissue Engineering 2023”, Lizbona, Portugalia, 2023
 • Nagroda za najlepszy poster i prezentację rapid fire, 32nd Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15.10.2023, Rytro, Polska

PUBLIKACJE I PATENTY

 • 4 publikacje naukowe

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

 • wytwarzanie mikro- i nanocząstek polimerowych z lekami antybakteryjnymi metodą emulsyfikacji do systemów dostarczania leków do leczenia zakażeń kości
 • wytwarzanie rusztowań ceramicznych oraz ich modyfikacja poprzez powlekanie warstwą bioaktywną
 • określanie kinetyki uwalniania leku z resorbowalnych cząstek polimerowych
 • charakterystyka właściwości fizykochemicznych różnych typów materiałów (badania mechaniczne, XRD, DLS, spektrofotometria)

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I INNE PEŁNIONE FUNKCJE

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

 • NAWA/DAAD: PPN/BDE/2021/1/00021 „Funkcjonalizacja powierzchni ceramiki cyrkonowej poprzez biomimetyczne powłoki z fosforanu wapnia i nanosfer polimerowych z enkapsulowanymi lekami antybakteryjnymi do zastosowań przeciwdrobnoustrojowych oraz osteokondukcyjnych” - wykonawca