Mgr inż. Iwona Pudełko

E-mail
ipudelko@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 501
Telefon
+48 12 617 45 41

ORCID: 0000-0002-1024-9374

TYTUŁY NAUKOWE
Tytuł magistra – inżynieria materiałowa (2021)
Tytuł inżyniera – inżynieria materiałowa (2020)
Oba tytuły otrzymane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

STANOWISKO
Od października 2021 – doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków, Polska 

STAŻE ZAGRANICZNE

  1. RWTH Aachen University, Akwizgran, Niemcy – 4 miesiące

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

  • wytwarzanie mikro- i nanocząstek polimerowych z lekami antybakteryjnymi metodą emulsyfikacji do systemów dostarczania leków do leczenia zakażeń kości
  • wytwarzanie rusztowań ceramicznych oraz ich modyfikacja poprzez powlekanie warstwą bioaktywną
  • określanie kinetyki uwalniania leku z resorbowalnych cząstek polimerowych
  • charakterystyka właściwości fizykochemicznych różnych typów materiałów (badania mechaniczne, XRD, DLS, spektrofotometria)