Mgr inż. Anna Moskwik

E-mail
amoskwik@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 501
Telefon
+48 12 617 45 41

ORCID: 0000-0002-5580-7392

WYKSZTAŁCENIE

Magister – inżynieria materiałowa, specjalność biomateriały i kompozyty (2022)
Inżynier – technologia chemiczna (2021)
Tytuły otrzymane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

Od października 2022 – doktorantka w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków, Polska

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

  • wytwarzanie i ewaluacja mikrocząstek polimerowych do systemów dostarczania leków do leczenia chorób płuc
  • wytwarzanie i ewaluacja mikrocząstek lipidowych do systemów dostarczania leków w opatrunkach hydrożelowych
  • badanie cytozgodności biopolimerów (testy metaboliczne, mikroskopia fluorescencyjna)
  • badania mikrobiologiczne właściwości bakteriobójczych w systemach dostarczania antybiotyków
  • charakterystyka właściwości fizykochemicznych materiałów (badania mechaniczne, XRD, DLS)

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I INNE PEŁNIONE FUNKCJE

  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

IDUB AGH: Działanie 4 POB5/45 (1.10.2020-30.09.2022) „Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek” – wykonawca