PhD Theses

Nanoformy węgla do zastosowań biomedycznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Phd Student: Mgr inż. Aleksandra Benko