PhD Theses

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Laska

Phd Student: Mgr inż. Łukasz Kantor

Aktywne biologicznie podłoża polimerowe wspomagające powstawanie naczyń krwionośnych

Promotor: Prof. dr hab. inż. E. Pamuła

Phd Student: Mgr inż. Krzysztof Pietryga

Inteligentne nanokompozyty na bazie chitozanu dla inżynierii tkanki kostnej

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

: dr inż. K. Pielichowska

Phd Student: Mgr Krzysztof Pazdan

Magnetyczne nanokompozyty polimerowe dla zastosowań biologicznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Phd Student: Mgr Małgorzata Świętek