PhD Theses

Recycling of Thermoplasts-based Carbon Fibre-Reinforced Plastic (CFRP-TP)

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Laska

Phd Student: Mgr inż. Łukasz Kantor

Aktywne biologicznie podłoża polimerowe wspomagające powstawanie naczyń krwionośnych