PhD Theses

Promotor: Prof. dr hab. inż. E. Pamuła

Phd Student: Mgr inż. Krzysztof Pietryga

Magnetyczne nanokompozyty polimerowe dla zastosowań biologicznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Phd Student: Mgr Małgorzata Świętek

Nanoformy węgla do zastosowań biomedycznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Phd Student: Mgr inż. Aleksandra Benko