Equipment

Ultra pure water purification system DL-2 100, Polwater

Laboratory:

System do oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy HP5HQ

Komora laminarna (Mikrofil, Karstulan Matali Oil)