Diploma theses

Syntetyczne materiały węglowe impregnowane oksywęglikiem krzemu

Supervisor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Student: Krystian Sokołowski

Otrzymywanie warstw węglowych typu „buckypaper”

Supervisor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Student: Jakub Jabłoński

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne modyfikowane nanoformami węgla

Supervisor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Student: Karolina Kosowska

Kompozyty polimerowo-ceramiczne dla potrzeb budownictwa

Supervisor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Student: Damian Halizanowicz

Nanokompozyty węglowo-ceramiczne wytwarzane w metodzie elektroforezy

Supervisor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Student: Beata Niemczyk