Diploma theses

Wpływ funkcjonalizowanego hydroksyapatytu na właściwości termiczne i kinetykę degradacji kompozytów poliacetalowych

Wpływ obróbki powierzchni mikro-i nanowłókien węglowych na właściwości kompozytów na bazie preceramów

Hierarchiczne podłoża włókniste o podniesionej bioaktywności wspomagające proces regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej

Polimerowe nośniki substancji biologicznie aktywnych