Diploma theses

Biomaterials with polyphenolic compounds for tissue engineering

Scaffolds with carotenoids for biomedical applications

Kompozyty modyfikowane włóknem ciągłym w matrycy PVC, fizykochemiczna analiza adhezji pomiędzy PVC a fazami modyfikującymi