Diploma theses

Nanokompozyty węglowo-ceramiczne wytwarzane w metodzie elektroforezy

Supervisor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Student: Beata Niemczyk

Badania mechaniczne zoptymalizowanej konstrukcji stabilizatora zewnętrznego Carboelastofix przeznaczonego do zespoleń kości długich

Supervisor: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Student: Joanna Herman