Dr inż. Małgorzata Krok - Borkowicz

E-mail
krok@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3 pok. 210
Telefon
+48 12 617 23 38

ORCID: 0000-0002-9415-0282
Scopus: 56293829500
PBN: 3950611
https://bpp.agh.edu.pl/autor/krok-borkowicz-malgorzata-06228

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Doktorat w dyscyplinie inżynieria materiałowa (2013)
 • Magister z dziedziny inżynieria materiałowa (2004)
 • Wszystkie stopnie uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zatrudnienie

Od października 2015 – adiunkt; 2013-2015 – asystent  w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Staże Naukowe

 1. Polska, Politechnika Gliwicka, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, miesiąc (badania naukowe pod kątem habilitacji)
 2. Niemcy, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUDresden), Max Bergmann Center for Biomaterials: 4 miesiące (badania w ramach pracy doktorskiej)
 3. Republika Czeska, Praga, Instytut Fizjologii, 2 tygodnie (badania w ramach pracy doktorskiej)

Nagrody  i wyróżnienia

 1. Nagroda Naukowiec Przyszłości 2021 w dziedzinie „Nauka dla lepszej przyszłości” za projekt Polimerowe mikrosfery jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej "bottom-up”, Forum Inteligentnego Rozwoju, 26-29.09.2021 Toruń
 2. Stypendium Rudolf Cimdins na XXIV Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Dublin, Irlandia , 4-8.09.2012
 3. Nagroda za najlepszy poster i krótką prezentację na IX  Kongresie Światowego Stowarzyszanie Biomateriałów, Chengdu, Chiny, 1-5.06.2012
 4. Nagroda za najlepszy poster  na  XXI Konferencji Biomateriały w Medycynie i Weterynarii, Rytro, Polska, 14-17.10.2011

Publikacje i patenty

 • 108 publikacji naukowych (z tego 38 z IF, 414 cytowania, h = 14)
 • 1 patent (PL 219076 B1)

Doświadczenie Naukowe

 • Wytwarzanie, charakterystyka i modyfikacja mikrosfer polimerowych do zastosowań w inżynierii tkankowej “bottom-up”
 • Wytwarzanie mikro- i nanosfer polimerowych z lekami antybakteryjnymi
 • Wytwarzanie, charakterystyka i modyfikacja polimerowych membran do sterowanej regeneracji tkanek (GTR)
 • Wytwarzanie, charakterystyka i modyfikacja polimerowych skafoldów do regeneracji tkanki kostnej i chrzęstnej
 • Modyfikacja powierzchni materiałów polimerami metodami fizycznymi i chemicznymi
 • Charakterystyka materiałów polimerowych pod kątem zwilżalności, degradacji czy wytrzymałości
 • Badania biologiczne biomateriałów
 • Badania różnicowania i funkcji wydzielnicznych komórek z wykorzystaniem metody PCR w czasie rzeczywisty (real-time PCR)

Dydaktyka

 • Promotor 26 prac inżynierskich i 30 magisterskich 
 • Seminaria i laboratoria z przedmiotu Inżynieria Tkankowa i Genetyczna, Podstawy biotechnologiiMateriały ze źródeł odnawialnych i Inżynieria Tkankowa
 • Koordynator umowy Erasmus Plus pomiędzy AGH, a Uniwersytetem Technicznym RWTH w Aachen, Niemcy

Członkostwo w towarzystwach naukowych i inne pełnione funkcje

 • Członek Polskiego Stowarzyszeni Biomateriałów
 • Sekretarz studiów podyplomowych „Biomateriały – Materiały dla Medycyny”
 • Kierownik, główny wykonawca lub wykonawca w 9 projektach finansowanych przez polskie agencje

Aktualnie realizowane projekty

 • IDUB AGH: Działanie 4 POB5/45 (1.10.2020-30.09.2022) Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek – Wykonawca