Dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

Kierownik Katedry

E-mail
kingapie@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 207
Telefon
+48 12 617 22 39

ORCID0000-0002-5049-8869
Scopus7801498649
PBN901115
Publikacjehttps://bpp.agh.edu.pl/autor/pielichowska-kinga-06071

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Habilitacja, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza (2016)
 • Doktor, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (2004)
 • Magister, kierunek Technologia Chemiczna, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej(2001)

Zainteresowania naukowe

blendy polimerowe i (nano)kompozyty, analiza termiczna materiałów polimerowych, badanie krystalizacji polimerów, badanie degradacji polimerów

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych

 • University of Rome Tor Vergata, Wydział: Biomedicine and Prevention, Roma, Italy, (2015, wizytacja naukowa)
 • Słowacka Akademia Nauk, Instytut Polimerów, Bratysława, Słowacja (2013)
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, Warszawa, Polska (2008)
 • University of Applied Sciences, Münster, Niemcy (2002)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Zespołowa Rektora AGH za Osiągnięcia Naukowe w latach 2015-2018
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w latach 2000/2001
 • Praca doktorska z wyróżnieniem (2004)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej

Dydaktyka

 • Polimery
 • Technologia materiałów kopozytowych
 • Polimery kostrukcyjne
 • Analiza termiczna
 • Implanty i sztuczne narządy

Aktualnie realizowane projekty

 • Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania - Kireownik projektu
 • Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potencjalnych zastosowań biomedycznych - Kierownik projektu

Wybrane publikacje

Rozdziały:

 • K. Król-Morkisz, K. Pielichowska, Thermal decomposition of polymer nanocomposites with functionalized nanoparticles, in Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles, Ed. K. Pielichowski, T. Majka, Elsevier, 2019
 • K. Pielichowski, K. Pielichowska, Polymer nanocomposiyes, Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Ed. S. Vyazovkin, N. Koga, Ch. Schick, Elsevier, 2017
 • K. Pielichowska, K. Pielichowski, Phase change nanomaterials for thermal energy storage, Nanotechnology for Energy Sustainability, edited by M. Van de Voorde, B. Raj, Y. Mahajan Wiley, ISBN:978-3-527-34014-9
 • K. Pielichowska, “Polyacetals” in “Second Edition of the Handbook of Thermoplastics”, Ed. O.Olabisi, K. Adewale, CRC Press, 2015
 • K. Pielichowska, Preparation and characterisation of polyoxymethylene nanocomposites, in "Manufacturing of Nanocomposites with Engineering Plastics", edited by V. Mittal, Woodhead-Elsevier, 2015
 • K. Pielichowska, Polyoxymethylene Processing, in "Polyoxymethylene Handbook", 107-151. John Wiley and Sons, Inc. 2014.

Artykuły:

 • K. Pielichowska, K. Nowicka, Analysis of nanomaterials by thermoanalytical methods, Thermochimica Acta, 2019, 675, 140-163
 • M. Kuźnia, A. Magiera, K. Pielichowska, M. Ziąbka, A. Benko, P. Szatkowski, W. Jerzak, Fluidized bed combustion fly ash as filler in composite polyurethane materials, Waste Management, 2019, 92, 115-123
 • P. Król, Ł. Uram, B. Król, K. Pielichowska, M. Walczak, Study of chemical, physico-mechanical and biological properties of 4,4′-methylenebis(cyclohexyl isocyanate)-based polyurethane films, Materials Science and Engineering C, 2018, 93, 483–494
 • P. Szatkowski, K. Pielichowska, S. Błażewicz, Mechanical and thermal properties of carbon-nanotube-reinforced self-healing polyurethanes, Journal of Materials Science, 2017, 52, 12221–12234
 • K. Pielichowska, M. Nowak, P. Szatkowski, B. Macherzyńska, The influence of chain extender on properties of polyurethane-based phase change materials modified with graphene, Applied Energy, 2016, 162, 1024–1033
 • K. Pielichowska, J. Bieda, P. Szatkowski, Polyurethane/graphene composites for thermal energy storage, Renewable Energy, 2016, 91, 456–465
 • K. Pielichowska, Thermooxidative degradation of polyoxymethylene homo- and copolymer nanocomposites with hydroxyapatite: kinetic and thermoanalytical study, Thermochimica Acta, 2015, 600, 7–19.
 • K. Pielichowska, K. Pielichowski, Phase change materials for thermal energy storage, Progress in Materials Science, 2014, 65, 67–123
 • K. Pielichowska, E. Dryzek, Z. Olejniczak, E. Pamuła, J. Pagacz, Study on the melting and crystallization behaviour of polyoxymethylene-copolymer/hydroxyapatite nanocomposites, Polymers for Advanced Technologies, 2013, 24, 318–330
 • K. Pielichowska, S. Błażewicz, Bioactive polymer/hydroxyapatite (nano)composites for bone tissue regeneration, Advances in Polymer Science 2010, 232, 97–207
 • P. Król, B. Król, K. Pielichowska, M. Spirkova, Composites prepared from the waterborne polyurethane cationomers – modified with graphene. Part I. Synthesis, structure and physicochemical properties, Colloid and Polymer Science, 2015, 293, 421-431.