Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

Pracownik katedry

E-mail
epamula@agh.edu.pl
Siedziba
paw. A3, pok. 208
Telefon
+48 12 617 44 48

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Profesor - tytuł (2014)
 • Habilitacja w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa (2009)
 • Doktorat w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa (1995)
 • magister w dziedzinie Technologia Chemiczna (1994)
 • magister w dziedzinie Inżynieria Materiałowa (1990)
  Wszystkie stopnie uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zatrudnienie

 • Od 1 stycznia 2015: Profesor nadzwyczajny z tytułem
 • 2011-2014: Profesor nadzwyczajny
 • 1997-2011: Adiunkt
 • 1995-1997: Asystent
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Zainteresowania naukowe

Degradowalne polimery i kompozyty dla zastosowań biomedycznych, rusztowania dla inżynierii tkankowej, systemy dostarczania leków, przetwórstwo polimerów, modyfikacja powierzchni biomateriałów za pomocą metod fizycznych i chemicznych, adsorpcja białek i glikozaminoglikanów na powierzchni biomateriałów, analiza nanotopografii powierzchni, analiza zaadsorbowanych biomolekuł na poziomie nanometrycznym, membrany barierowe do sterowanej regeneracji tkanek w periodontologii, rusztowania z TiO2 dla zastosowań medycznych i technicznych, systemy dostarczania leków oparte na resorbowalnych nano- i mikrocząstkach polimerowych i hydrożelach, wziewne systemy dostarczania leków do płuc wykonane z mikrocząstek tłuszczowych i nanocząstek superparamagnetycznych

Autorka około 300 publikacji (95 z IF; cytowania 1181, współczynnik Hirscha = 18 wg. bazy Scopus), 1 monografii, 6 rozdziałów w książkach, 6 patentów (1 zagraniczny) i 2 zgłoszeń patentowych

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych

 • Belgia, Université catholique de Louvain, Unité de chimie des interfaces, Louvain-la- Neuve, 1998 – 6 miesięcy i 2001 – 8 miesięcy (staże podoktorskie),
 • Turcja, NATO Advanced Study Institute, 1998 – 2 tygodnie (staż badawczy),
 • Czechy, Praga, Academy of Science of the Czech Republic, Physiological Institute 2004 – 2 tygodnie, 2006 – 2 tygodnie (staże badawcze),
 • Australia, The University of Sydney, Faculty of Pharmacy, 2018 – 3 miesiące (profesor wizytujący i badacz),

Pobyty zagraniczne w charakterze profesora wizytującego

 • . Belgia, Université catholique de Louvain, Unité de chimie des interfaces, Louvain-la-Neuve: pobyty 1-tygodniowe w latach 2008, 2009, 2011 - wykłady (8 h w czasie każdego pobytu – w ramach kursu Biomaterials)
 • Niemcy, Technische Universitat Dresden, Max Bergman Center of Biomaterials: pobyty 1-tygodniowe w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 – wykłady i laboratoria (8 h w czasie każdego pobytu – w ramach kursu Materials in Bioengineering)
 • Holandia, St Radboud University, Nijmegen, Department of Biomaterials: pobyt 1-tygodniowy w 2011 – wykład na zaproszenie
 • Belgia, Ghent University, Gabdawa: pobyt 1-tygodniowy w 2012 – wykład na zaproszenie
 • Norwegia, Oslo University: pobyty 1-tygodniowe in 2013, 2014 – wykłady na zaproszenie
 • Portugalia, Porto University: pobyt 1-tygodniowy w 2016 – wykład na zaproszenie
 • Francja, Université Cergy-Pontoise: pobyt 1-tygodniowy w 2017 – wykład na zaproszenie

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, START, 1996,
 • Indywidualna Nagroda Rektora AGH za osiągnięcia naukowe, 2010,
 • Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (za monografię: Biomateriały dla inżynierii tkankowej. Kształtowanie struktury i właściwości fizykochemicznych poliestrów alifatycznych), 2010,
 • Nagroda IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk – Nauki Techniczne, 2010,
 • 21 Nagród Rektora AGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w latach 1996-2017 (nagrody przyznawane corocznie)

Członkostwo w towarzystwach naukowych i inne pełnione funkcje

 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów (PSB) od 2016 r; Członek-założyciel PSB; w latach 1996-1999 Członek Zarządu pełniąca funkcje Sekretarza i Skarbnika,
 • Z-ca Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa od 2019,
 • Vice-przewodniczący 4th International Conference of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (ISBPPB 2018) 15-18th lipca 2018, Kraków,
 • Vice-przewodniczący 27th European Conference on Biomaterials (ESB 2015) 30th sierpnia - 3rd września 2015, Kraków, Poland,
 • Członek European Society for Biomaterials od 2014
 • Edytor czasopisma Biomaterials Engineering (Inżynieria Biomateriałów)
 • Członek sekcji Biomateriały w IV Wydziale Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Komitetu Organizacyjnego corocznych Konferencji Polskiego Stowarzyszenie Biomateriałów Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, październik, w latach 1992-2018
 • Edytor wydania specjalnego ESB2015 w czasopiśmie Journal of Materials Science: Materials in Medicine
 • Członek Komitetu Naukowego Czasopisma Regenerative Biomaterials od 2018
 • Recenzent i Członek Zespołu Ekspertów setek grantów dla polskich i zagranicznych agencji finansujących badania, np. NCN, NCBiR, FWO Flanders, Grant Agency of the Czech Republic, oraz Agencji Europejskich, np. EuroNanoMed, ERC
 • Recenzent 10 prac doktorskich (w tym z Belgii I Australii), 3 habilitacji i wniosku i tytuł profesora
 • Wykłady plenarne, key-note i na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach (>30 wystąpień na zaproszenie)
 • Kierownik lub główny wykonawca w ponad 20 grantach finansowanych przez agencje z Polski i 2 grantów zagranicznych
 • Recenzent setek manuskryptów przesłanych do czasopism zagranicznych z bazy ISI
 • Kierownik Studiów Podyplomowych “Biomateriały – Materiały dla Medycyny” w AGH od 2016
 • Przewodniczący lub Członek wielu komisji na Wydziale IMiC, np. ds. Egzaminów Inżynierskich (2014-2017 - Przewodnicząca), Audytu Dydaktycznego (2014-2017 - Członek), Oceny Prac Dyplomowych Diamenty AGH (od 2014 r - Członek), Konkursowej (2008-2012 – Sekretarz i od 2016 – Przewodniczący) i na Wydziale EAIiIB (Członek Rady Naukowej i Przewodniczący Komisji Obron Prac Inżynierskich od 2009 r)

Dydaktyka

 • Wykłady i seminaria z przedmiotów Biomateriały, Podstawy biotechnologii, Materiały ze źródeł odnawialnych, Materiały dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej, Materiały dla terapii i diagnostyki medycznej, Badania kliniczne, Inżynieria tkankowa i genetyczna (w języku polskim na WIMiC lub WEAIiIB), oraz prowadzonych w języku angielskim: Materials from Renewable Resources (WIMiC), Nanomedicine (WEAIiIB), a także Biomaterials Science i Health and Disease (z bazy przedmiotów obcojęzycznych AGH)
 • promotorstwo 10 prac doktorskich (w tym 7 obronionych), ponad 50 prac dyplomowych magisterskich i 25 prac inżynierskich,
 • Koordynator umów bilateralnych LLP Erasmus i Erasmus Plus pomiędzy AGH i Belgią (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve; Ghent University), Niemcami (Technische Universität Dresden, Kiel University), Szwecją (Gotenburg University), Holandią (Roadboud University Nijmegen), Portugalią (University of Porto), Norwegią (University of Oslo), Francją (Cergy-Pontoise).

Aktualnie realizowane projekty

 • Opracowanie inteligentnego farmakologicznego preparatu inhalacyjnego z możliwością kierowanej akumulacji i aktywnego uwalniania substancji czynnej zewnętrznym polem elektromagnetycznym
  (czas trwania projektu 06.2015-03.2019) - Kierownik,