Dr hab. inż. Ewa Stodolak - Zych

E-mail
stodolak@agh.edu.pl
Siedziba
paw. A3, pok. 204b
Telefon
+48 12 617 34 41

Przebieg ścieżki zawodowej

 • habilitacja w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, WIMIC AGH (2018)
 • doktor nauk technicznych, kierunek Inżynieria Materiałowa, WIMIC AGH (2007)
 • inżynier, kierunek Technologia Chemiczna, WIMIC AGH (2004)
 • magister, kierunek Chemia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii (2002)

Zainteresowania naukowe

polimerowe i (nano)kompozytowe materiały membranowe, wytwarzanie i charakterystyka nanokompozytów, biomedyczne zastosowanie membran, nanokompozytów, badania in vitro i in vivo biomateriałów

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych

 • Instytut Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (2005),
 • Uniwersytet Saragossa w Hiszpanii (University of Zaragoza, 2007),
 • Uniwersytet w Twente – Enschende, Holandia (University of Twente, 2010),
 • Uniwersytet w Calabrii (UNICAL), Włochy (University of Calabria, 2010),

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Małopolskiego Funduszu im Stanisława Pigonia w latach 2003-2007,
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START dla wybitnych młodych uczonych, 2009,
 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW w latach 2012-2015,
 • Zespołowe Nagrody I, II lub III stopnia Rektora AGH za osiągnięcia naukowe (w sumie 6),

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów od roku 1999,
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Ceramicznego od roku 2011,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Węglowego w latach 2009-2012,

Dydaktyka

 • promotorstwo 28 prac dyplomowych magisterskich i 40 prac dyplomowych inżynierskich,
 • prowadzenie lub współprowadzenie przedmiotów:
 • Podstawy biotechnologii (seminarium, WIMIC, 2006-2017),
 • Implanty i sztuczne narządy (wykład, laboratorium, projekt, WIEAiIB, 2009-2017),
 • Membrany i techniki rozdziału (wykład, seminarium, WIMIC 2010-2012),
 • Bionanokompozyty (seminarium, laboratorium, WIMIC, 2010-2017),
 • Sztuczne narządy (wykład, seminarium, WIMiC, 2016-2017),
 • Bioetyka (wykład, konwersatorium, WIEAiIB, 2017),
 • Bioetyka (wykład, WIMiC, od 2017/2018),
 • Kompozyty ze źródeł naturalnych i ich recykling (seminarium, WIMIC, od 2016/2017),
 • Designing and manufacturing of biomaterials (labolatorium, WIEAiIB, od 2017/2018),
 • Seminarium specjalistyczne (seminarium, WIMIC, od 2017/2018),
 • Seminarium dyplomowe (seminarium, WIEAiIB, od 2017/2018),

Aktualnie realizowane projekty

 • Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych
  (czas trwania projektu 2016-2019) - Kierownik zadania,