Dr hab. inż. Kinga Pielichowska

Pracownik katedry

E-mail
kingapie@agh.edu.pl
Siedziba
paw. A3, pok. 207
Telefon
+48 12 617 22 39

Przebieg ścieżki zawodowej

 • habilitacja, WIMIC AGH (2018)
 • doktor nauk chemicznych, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (2004)
 • magister, kierunek Technologia Chemiczna, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (2001)

Zainteresowania naukowe

blendy polimerowe i (nano)kompozyty, analiza termiczna materiałów polimerowych, badanie krystalizacji polimerów, badanie degradacji polimerów

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych

 • Słowacka Akademia Nauk, Instytut Polimerów, Bratysława, Słowacja (2013)
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, Warszawa, Polska (2008)
 • University of Applied Sciences, Münster, Niemcy (2002)

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w latach 2000/2001
 • Praca doktorska z wyróżnieniem (2004)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej

Dydaktyka

 • Polimery
 • Materiały polimerowe
 • Polimery konstrukcyjne

Aktualnie realizowane projekty

 • Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania - Kierownik projektu
 • Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potencjalnych zastosowań biomedycznych - Kierownik projektu

Wybrane publikacje

 • K. Pielichowska, Thermooxidative degradation of polyoxymethylene homo- and copolymer nanocomposites with hydroxyapatite: kinetic and thermoanalytical study, Thermochimica Acta, 2015, 600, 7–19.
 • P. Król, B. Król, K. Pielichowska, M. Spirkova, Composites prepared from the waterborne polyurethane cationomers – modified with graphene. Part I. Synthesis, structure and physicochemical properties, Colloid and Polymer Science, 2015, 293, 421-431.
 • K. Pielichowska, K. Pielichowski, Phase change materials for thermal energy storage, Progress in Materials Science, 2014, 65, 67–123
 • K. Pielichowska, E. Dryzek, Z. Olejniczak, E. Pamuła, J. Pagacz, Study on the melting and crystallization behaviour of polyoxymethylene-copolymer/hydroxyapatite nanocomposites, Polymers for Advanced Technologies, 2013, 24, 318–330.
 • K. Pielichowska, P. Król, B. Król, J. Pagacz, TOPEM DSC study of glass transition region of polyurethane cationomers, Thermochimica Acta, 2012, 545, 187– 193.
 • K. Pielichowska, Polyoxymethylene-homopolymer/ hydroxyapatite nanocomposites for biomedical applications, Journal of Applied Polymer Science, 2012, 123(4), 2234–2243
 • K. Pielichowska, A. Szczygielska, E. Spasówka, Preparation and characterization of polyoxymethylene-copolymer/hydroxyapatite nanocomposites for long-term bone implants, Polymers for Advanced Technologies, 2012, 23, 1141–1150
 • K. Pielichowska, S. Błażewicz, Bioactive polymer/hydroxyapatite (nano)composites for bone tissue regeneration, Advances in Polymer Science 2010, 232, 97–207.