Dr inż. Beata Macherzyńska

E-mail
beatam@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 226a
Telefon
+48 12 617 25 91

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Doktor nauk technicznych, kierunek Inżynieria Materiałowa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza (1999)
 • Magister, kierunek Inżynieria Materiałowa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza (1994)
 • Inżynier, kierunek Inżynieria Materiałowa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza (1993)

Zainteresowania naukowe

Badania mechaniczne, ultradźwiękowe i mikroskopowe (nano)kompozytów, wytwarzanie i charakterystyka kompozytów, kompozyty włókniste i wzmacniane (nano)cząstkami, materiały porowate, wpływ procesów technologicznych na właściwości użytkowe materiałów

Doświadczenie zagraniczne

 • Laboratory of Microstructure Control, Hokkaido University, Sapporo, Japonia, wizyta naukowa, wykłady (2018)
 • Laboratory of Microstructure Control, Hokkaido University, Sapporo, Japonia, dwuletni staż po doktoracie w zakresie badań dotyczących otrzymywania kompozytów metalicznych wzmacnianych cząstkami ceramicznymi, otrzymywanymi metodą SPS (2005-2007)
 • Center for Interdisciplinary Research, Tohoku University, Sendai, Japonia, 4-miesięczny staż po doktoracie w zakresie badań dotyczących otrzymywania nanocząstek Si (2003-2004)
 • Samsung Electro-Machanics, Węgry, opracowanie metody i wykonanie ekspertyzy jakościowej cewek zespołu odchylania z ramienia L.G. Philips Displays Poland (2002)
 • Rockwool, Przeciębiorstwo Włóknistych Materiałów Izolacyjnych, Dania, dwumiesięczna praktyka w zakresie określania udziału osnowy (lepiszcza) w wełnie mineralnej (1998)

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2018
 • Nagroda Rektora AGH, Kraków 2007

Członkostwo w towarzystwach naukowych i inne pełnione funkcje

 • Członek i założyciel Stowarzyszenia MA-URI, (Komisja Rewizyjna) 2015-2020
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2019)
 • Członek Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2008-2016)
 • Wice-przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008-2016)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (2013-2017 Sąd Koleżeński) (od 2007)
 • Członek i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów (1997 - Zarząd, 2013-2017 Komisja Rewizyjna) (od 1997)
 • Członek organizacji studenckiej IAESTE (1997-2005)

 Dydaktyka

 • Promotorstwo 10 prac dyplomowych magisterskich i 17 prac dyplomowych inżynierskich

Aktualnie:

 • Metody Badań Materiałów (wykład, laboratorium, WIMiC)
 • Metody Badań Materiałów (wykład, zajęcia audytoryjne, laboratorium, WIMiR)
 • Metody Badań Ciała Stałego (laboratorium, WIMiC)
 • Materiały Kompozytowe (seminarium, laboratorium, WIMiC)
 • Technologia Materiałów Kompozytowych (wykład, seminarium, WIMiC)
 • Akustyczne Badanie Materiałów (WIMiC)
 • Mikroskopia Optyczna w Badaniach Materiałów (WIMiC)

Poprzednio:

 • Nauka o Materiałach (seminarium, laboratorium WIMIC)
 • Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna (wykład, seminarium, laboratorium, WIMiC)
 • Ceramika Konstrukcyjna (laboratorium, WIMiC)
 • Zaawansowana Metodyka Badań (laboratorium, WIMiC)