Mgr inż. Martyna Hunger

E-mail
hunger@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 507
Telefon

Wykształcenie

  • Magister – Inżynieria Materiałowa, specjalność: Biomateriały i Kompozyty (2017)
  • Inżynier – Inżynieria Materiałowa (2016)

Tytuły otrzymane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

 Stanowisko

Doktorantka -  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska - od X 2017

Wyjazdy zagraniczne

  1. Lancaster University, Lancaster, UK, Dr. Timothy Douglas: 3-miesięczny pobyt (badania do pracy doktorskiej), 09.2019-12.2019

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia, aktywności

  • stypendium Raquel LeGeros, European Society for Biomaterials, 2019
  • członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

Dydaktyka

  • seminaria i laboratoria z przedmiotów: Materiały polimerowe, Kompozyty w technice i medycynie, Materiały kompozytowe, Implanty i sztuczne narządy

Aktualnie realizowane projekty

  • TRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017 (w konsorcjum, AGH-Partner, 2017-2021) "Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi" – wykonawca