Mgr inż. Konrad Kwiecień

E-mail
kkwiecien@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 501
Telefon
+48 12 617 45 41

ORCID: 0000-0002-9504-1205
Scopus: 57220068529

Wykształcenie

Tytuł magistra – inżynieria materiałowa (2020)
Tytuł inżyniera – inżynieria materiałowa (2019)
Tytuły otrzymane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska 

Od października 2020 – doktorant Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków, Polska

Staże zagraniczne

 1. Austria, Getzner GmbH, staż w R&D, 2 miesiące

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda za najlepszy poster: Poly(sebacic acid) as a carrier of azithromycin delivered via inhalation for the treatment of bacterial lung infections, 31st Conference of the European Society for Biomaterials: 5-9.09.2021, Porto, Portugal
 2. Nagroda za najlepszy poster i prezentację rapid fire: Modification of micro-spheres’ microstructure for application as cell carriers in modular tissue engineering, 30th Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine: annual conference: 14–17 października 2021, Rytro, Polska

Publikacje i patenty

 • 3 publikacje naukowe

Doświadczenie naukowe

 • wytwarzanie i ewaluacja mikrocząstek polimerowych do systemów dostarczania leków do leczenia chorób płuc i kości
 • ewaluacja trwałości i kinetyki degradacji różnych materiałów polimerowych
 • badanie cytozgodności biopolimerów 
 • badania mikrobiologiczne właściwości bakteriobójczych w systemach dostarczania antybiotyków 
 • charakterystyka właściwości fizykochemicznych różnych typów materiałów (badania mechaniczne, analiza termiczna, badania degradacji, spektrometria masowa)

Aktualnie realizowane projekty

 • IDUB AGH: Działanie 4 POB5/45 (1.10.2020-30.09.2022) „Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek” – wykonawca 
 • NCN Opus: 2019/35/B/ST5/01103 (1.10.2020-30.09.2024) Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia infekcji w układzie oddechowym –  wykonawca
 • IDUB AGH: Działanie 4 Minigrant nr 2028 (1.08.2021-31.03.2022) „Ocena potencjału nowoczesnych poli(estro-bezwodników) na bazie kwasu sebacynowego do zastosowania jako systemy dostarczania leków do tkanki kostnej” – kierownik projektu 

·        badania mikrobiologiczne właściwości bakteriobójczych w systemach dostarczania antybiotyków