Mgr inż. Agata Flis

E-mail
flis@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 501
Telefon
+48 12 617 47 44

Wykształcenie

  • Magister – inżynieria biomedyczna (2018)
  • Inżynier – inżynieria biomedyczna (2017)

Tytuły otrzymane w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

 Stanowisko

Od października 2018 – doktorantka w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

Wyjazdy zagraniczne

  1. Czech Republic, Institute of Physiology, Faculty of Biomaterials and Tissue Engineering: 2-miesięczny pobyt (badania do pracy doktorskiej), 09.2019-10.2019

Publikacje

  • 3 publikacje naukowe

Doświadczenie naukowe

  • wytwarzanie poliestrów opartych na kwasie cytrynowym oraz ich modyfikacja substancjami aktywnymi (pantenol, glutation) dla zastosowań inżynierii naczyń krwionośnych
  • charakterystyka fizykochemiczna biomateriałów (zwilżalność powierzchni, testy wytrzymałościowe, spektroskopia w podczerwieni, profilometria, badania degradacji)
  • ocena cytokompatybilności biomateriałów w kontakcie z liniami komórkowymi: L929, HUVEC, ASC, VSMC (testy metaboliczne, mikroskopia fluorescencyjna)
  • synteza szkieł metodą zol-żel, wytwarzanie kompozytów szkło-ceramicznych dla zastosowań inżynierii tkanki kostnej oraz ich charakterystyka

Dydaktyka

  • seminaria i laboratoria z przedmiotów “Materiały ze źródeł odnawialnych” i “Biomateriały i kompozyty”

Aktualnie realizowane projekty

  • IDUB AGH: Działanie 4 POB5/45 (1.10.2020-30.09.2022) „Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek” – wykonawca