Propozycje 2022/2023

Prof. dr hab. inż. Elzbieta Pamuła

 • Badania nad enkapsulacja kurkuminy w kopolimerach na bazie kwasu sebacynowego
 • Wytwarzanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych za pomocą urządzeń mikroporzepływowych
 • Badania nad enkapsulacją nienasyconych kwasów tłuszczowych w mikrocząstkach polimerowych
 • Badania nad enkapsulacją azytromycyny w kopolimerach na bazie kwasu sebacynowego

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska

   • Biotusze do zastosowań w druku 3D (WIMiC)
   • Lignina w zastosowaniach konstrukcyjnych (WIMiC)

Dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH

   • Optymalizacja procesu otrzymywania elektrod kompozytowych typu węgiel-węgiel metodą grzania oporowego dla potrzeb głębokiej stymulacji mózgu (WIMiC)
   • Odsalanie wody metodą dejonizacji pojemnościowej (CDI) z wykorzystaniem węglowych materiałów włóknistych (WIMiC)
   • Ocena degradacji kompozytów węgiel-węgiel w sztucznym płynie mózgowo-rdzeniowym (ACSF) (WEAIiIB)
   • Wykorzystanie układu do grzania oporowego do syntezy nanostruktur na włóknistych podłożach węglowych (WIMiC)
   • Ocena biozgodności podłoży na bazie węgla pirolitycznego i nanostruktur węglowych w kontakcie z komórkami tkanki nerwowej (WEAIiIB)

Dr hab inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

   • Poliuretany modyfikowane polisacharydami i ceramiką bioaktywną - otrzymywanie i badanie właściwości termicznych
   • Gradientowe hydrożele polisacharydowe modyfikowane ceramiką bioaktywną - otrzymywanie i badanie właściwości termicznych
   • Organiczne materiały fazowo-zmienne ze stabilizacją kształtu do magazynowania energii cieplnej

Dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH

   • Polimerowe membrany włókniste jako materiały przeznaczone do oczyszczania zawiesin metodą filtracji membranowej (WIMiC)
   • Metody oznaczania aktywności mikrobiologicznej materiałów proszkowych stosowanych jako napełniacze w (nano)kompozytowych materiałach przeznaczonych na opakowania (WIMiC)
   • Aktywowany węgiel włóknisty jako warstwa adsorbcyjna w maskach antysmogowych (WIMiC)
   • Hybrydowe podłoża: węgiel-metal-biopolimer – zależność pomiędzy trwałością połączeń a możliwością monitorowania procesu regeneracji tkanki kostnej (WIMiC/WEAIiIB) 
   • Nośniki związków redukujących wolne rodniki przeznaczonych dla dermatologii i kosmetologii (WIMiC/WEAIiIB) 
   • Strategie poprawiające właściwości optyczne i mechaniczne włóknistych podłoży przeznaczonych do regeneracji rogówki (WEAIiIB) 
   • Badania in vitro biomimetycznych podłoży włóknistych wspomagających proces autonaprawy rogówki (WEAIiIB)
   • Dobór inhibitorów biofilmu bakteryjnego dla podłoży wspomagających regenerację skóry (WEAIiIB)

Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH

   • Wyroby betonowe modyfikowane włóknami polimerowymi - analiza fizyko-mechaniczna (WIMiC)
   • Badania nad poprawą połączenia faz w biomateriałach kompozytowych
   • Modyfikacja powierzchni silikonów przeznaczonych do celów medycznych

Dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik

   • Synteza i ocena właściwości rozpuszczalnych w wodzie pochodnych chitozanu
   • Opracowanie hydrożeli podwójnej sieci o korzystnych właściwościach mechanicznych
   • Biologically active double network hydrogels for regeneration of osteochondral defects
   • Ocena właściwości biologicznych materiałów w warunkach dynamicznych
   • Badanie emisji lotnych związków organicznych z elementów polimerowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej ze spektrometrem mas

Dr inż. Maciej Gubernat

   • Otrzymywanie kompozytów C/C modyfikowanych nanorurkami węglowymi dla zastosowań wysokotemperaturowych
   • Otrzymywanie elektroprzędzonych włókien węglowych dekorowanych nanocząstkami metalicznymi jako materiałów elektrodowych dla procesów elektrolizy wody
   • Otrzymywanie nanokompozytów nanorurki węglowe – montmorylonit metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej
   • Otrzymywanie nanokompozytów grafen – montmorylonit metodą templatowania
   • Otrzymywanie ziarnistych kompozytów węglowo-ceramicznych metodą ciekłej infiltracji do zastosowania w wysokotemperaturowych wymiennikach ciepła

Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz

 • Opracowanie metody nanoszenia biomimetycznej powłoki na skafoldy ZrO2.
 • Charakterystyka pokryć z fosforanu wapnia na podłożach ceramicznych.
 • Ocena skuteczności osadzania nanocząstek polimerowych na podłożach ceramicznych ZrO2

Dr inż. Anna Lis-Bartos

   • Wielofunkcyjne mikro-/nanocząstki organiczno-nieorganiczne jako systemy dostarczania substancji o właściwościach antynowotworowych i neuroprotekcyjnych (WIMiC: Inżynieria Materiałowa)
   • Ocena właściwości materiałowych oraz wskaźników funkcjonalnych systemów polimerowo-lipidowych do uwalniania substancji bioaktywnych (WIMiC: Inżynieria Materiałowa)
   • Gospodarka cyrkularna w laboratorium materiałów polimerowych – recykling odpadów i charakterystyka właściwości recyklatów (WIMiC: Inżynieria materiałowa lub Technologia chemiczna)
   • Odpadowe tworzywa sztuczne w kontekście gospodarki cyrkularnej – drugie życie polistyrenu (WIMiC: Inżynieria materiałowa lub Technologia chemiczna)
   • Projekt i wytworzenie polimerowego materiału kompozytowego w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym (WIMiC: Inżynieria materiałowa lub Technologia chemiczna)
   • Charakterystyka i wykorzystanie dendromasy w produkcji materiałów kompozytowych (WIMiC: Inżynieria materiałowa lub Technologia chemiczna)
   • Bioodpady pochodzenia roślinnego w produkcji nanokompozytów (WIMiC: Inżynieria materiałowa lub Technologia chemiczna)
   • Biomimetyczne anizotropowe rusztowania do zastosowań w wieloaspektowej inżynierii tkankowej: połączenie mięśniowo-ścięgniste (WEAIiIB: Inżynieria Biomedyczna)
   • Rusztowania wielowarstwowe dla inżynierii tkankowej entez włóknistych - przyczep ścięgna do kości (WEAIiIB: Inżynieria Biomedyczna)
   • Gradientowe biomateriały dla inżynierii tkankowej entezy włóknisto-chrzęstnej (WEAIiIB: Inżynieria Biomedyczna)

Dr inż. Beata Macherzyńska

   • Badania właściwości mechanicznych kompozytów poliuretanowo-polisacharydowych modyfikowanych magnetytem
   • Wpływ stopnia deacetylacji chitozanu na właściwości mechaniczne materiałów poliuretan/chiotozam.
   • Badania właściwości mechanicznych poliuretanów sieciowanych chitozanem i modyfikowanych magnetytem

Dr inż. Anna Morawska-Chochół

   • Zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie mikrostruktury biomateriałów kompozytowych na bazie żelatyny otrzymanych przy różnych parametrach sieciowania
   • Ocena wpływu udziału napełniaczy na parametry mechaniczne i fizykochemiczne hydrożeli (WIMiC)
   • Hydrożele w uwalnianiu substancji leczniczych – optymalizacja parametrów otrzymywania (WEAIiIB)

Dr inż. Katarzyna Nowicka-Dunal

   • Ocena zastosowania gumy guar w kompozytach poliuretanowo-polisacharydowych modyfikowanych magnetytem (WIMiC)
   • Ocena wpływu stopnia deacetylacji chitozanu na właściwości układów poliuretan/chitozan (WIMiC)
   • Otrzymywanie i badanie poliuretanów sieciowanych chitozanem i modyfikowanych magnetytem (WIMiC)

Dr inż. Wojciech Piekarczyk

   • Poliuretany modyfikowane polisacharydami i ceramiką bioaktywną – otrzymywanie i badanie właściwości mechanicznych (WIMiC)
   • Gradientowe hydrożele polisacharydowe modyfikowane ceramiką bioaktywną – otrzymywanie i badanie właściwości mechanicznych (WIMiC)
   • Zastosowanie kompozytów z włókien węglowych w przemyśle rowerowym (WIMiC)

Dr inż. Piotr Szatkowski

   • Projekt farby bazującej na naturalnych barwnikach mineralnych przeznaczonych do dekoracji na zewnątrz

   • Projekt kompozytu izolacyjnego na bazie naturalnych włókien i biodegradowalnych matryc z przeznaczeniem na pojemniki do przechowywania leków
   • Projekt kompozytów porowatych na bazie proszkowych ekspandujących matryc polimerowych
   • Opracowanie biodegradowalnego tworzywa możliwego zastąpić konwencjonalne tworzywa w zastosowaniach jednorazowych
   • Projekt i badania nad funkcjonalnymi, biodegradowalnymi nawozami dla roślin o spowolnionym uwalnianiu pierwiastków biogennych
   • Wytwarzanie i opis właściwości nowych typów kompozytów typu prasowany bazalt i węgiel