Pracownia technologii kompozytów

Pracownia mikrotechnologii i badań biomateriałów

Pracownia badań właściwości mechanicznych

Pracownia badań powierzchni