Main Page | Contact | Linkspolska wersja
Katedra Biomateriałów AktualnosciSkład Osobowy Wyposażenie katedryWspółpraca naukowaDziałalność dydaktyczna Katedra Biomateriałów

  • polymer and ceramic matrix composites reinforced with continuous fibres – preparation, processing, testing, application,

 

  • carbon materials and carbon-based materials (e. g. fibres, glasslike carbon, composites, carbon materials precursors) – preparation, processing, modification, testing, application,

 

  • multifunctional composite materials for medical and industrial applications (e.g. transport, heating elements) – application and testing,

 

  • nanosized ceramic materials obtained from polymeric precursors (e.g. silicon carbide, silicon oxycarbide) – preparation, testing, application,

 

  • implants and biomaterials - biocompatibility evaluation, application and testing,

 

  • material properties testing

 

actuality | staff | research | laboratories | joint collaboration | teaching activity